Kort om Bofællesskabet

Frøjkgården består af 13 selvstændige lejligheder og tilhørende fællesarealer. Målgruppen er mennesker med Aspergers syndrom eller

beslægtede udviklingsforstyrrelser.​

Links

Landsforeningen autisme

Kiplings Alle 42,
2860 Søborg
Tlf. +45 70 25 30 65
E-mail: kontor@autismeforening.dk
Hjemmeside: www.autismeforening.dk

Pårørendeforening, der ved frivillig arbejdskraft er interesseorganisation og talerør for pårørende og andre i kontakt med personer med autisme. Landsforeningen er opdelt i lokalforeninger med én placeret i hvert amt i Danmark og på Færøerne.

Videnscenter for autisme

Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf.+45 45 11 41 91
E-mail: info@autisme.dk
Hjemmeside: www.autisme.dk

Videnscenter for autisme er oprettet af Amtsrådsforeningen og indsamler, bearbejder og formidler viden om autisme. Videnscentret kan typisk besvare generelle spørgsmål om litteratur, video, kontaktpersoner, særlige videnshavere, igangværende projekter, tilbud til personer med autisme og lignende.


Center for autisme

Laurentsvej 14, 1. sal
2880 Bagsværd
Tlf. +45 44 98 23 55
E-mail: info@centerforautisme.dk
Hjemmeside: www.centerforautisme.dk

Center for Autisme er en privat organisation, som er finansieret ved indtægtsdækket virksomhed. Center for Autisme foretager undersøgelser, yder rådgivning til personer med Asperger syndrom eller autisme, til forældre, pårørende og fagfolk. Centret deltager i forskningsprojekter i ind- og udland.

Kristelig handicapforening

Landssekretær Tove Søgaard

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N​

Tlf. +45 87 41 01 38

E-mail: tove@k-h.dk 

Hjemmeside: http://www.k-h.dk/

Kristelig Handicapforening er en landsdækkende forening som i dag har tilknyttet 12 bofællesskaber for handicappede. Foreningens grundlag er den evangelisk-lutherske Folkekirkes bekendelse. Formålet med foreningen er at oprette bofællesskaber, hvor fagligheden vægtes højt og hvor der er en tryg kristen atmosfære.

Aspegerforeningen

Hjemmeside: http://www.aspergerforeningen.dk/

For unge og voksne med Asperger, partnere, familie og fagfolk

Foreningens formål er:
At formulere aspergernes synspunkter, forventninger og behov.
At udbrede kendskabet til og forståelsen for Aspergers syndrom.
At virke som mødested for mennesker med Aspergers syndrom.

​Firma information

Frøjkgården

Thorsvej 71, 7500 Holstebro

​CVR: 27590527

Telefon: 9611 6790 

E-mail: mogens.jacobsen@holstebro.dk