Pædagogik

Frøjkgårdens målgruppe

Målgruppen er normaltbegavede mennesker med autisme/Aspergers syndrom eller beslægtede kontakt/kommunikationsforstyrrelser. Deres forsørgelse vil oftest være pension, evt. kombineret med job med løntilskud eller anden relevant dagbeskæftigelse. Disse mennesker har behov for at have en bolig med støtte.


De har brug for at have deres egen lejlighed og brug for, at denne ligger i et bofællesskab, hvor der er mulighed for at være sammen med andre, men også mulighed for at være helt sig selv. De kan ikke selv etablere sociale relationer på normal vis, men kan profitere af et styret samvær. Der er behov for døgnbemanding med sovende nattevagt. En del af beboerne har store angstproblemer om natten, som netop kan være uforudsigelig (f. eks. tordenvejr, en elpære der springer eller uforudsete lyde).

​Frøjkgårdens pædagogik og ideologi

På Frøjkgården arbejder vi ud fra at et menneske er unikt og har individuelle behov. Alle mennesker er lige meget værd og har lov at træffe egne valg.

Et vigtigt element i beboernes daglige trivsel er, at de med udgangspunkt i egne behov, møder forudsigelighed og struktur.

Til at støtte beboerne i at være den de er, og i at udføre deres valg, benytter vi os af det socialpædagogiske system KRAP.

KRAP er en metode som arbejder kognitivt, ressourcefokuseret og anerkendende.

Vi benytter skemaer, registrering, målsætning m.m. fra den kognitive terapi.

Ligeledes benytter vi socialfærdighedstræning i forskellige former, for her igennem at styrke beboernes evner til at begå sig i sociale sammenhænge.

Vi benytter ADL taksonomi til at afdække behov ved daglige gøremål, f.eks. madlavning og rengøring.

Vi har fokus på motion som et redskab til øget positiv tænkning, vægttab og sund livsstil.

En del af den praktiske pædagogik er forbundet med det at være hjem - og derfor vil støtten og vejledningen også indgå i dagligdags ting som madlavning, rengøring, spil, aktiviteter osv.

​Både bofællesskab og træningssted

Bag projektet ligger et ønske om, at beboeren skal føle stor tryghed gennem det faktum, at de kan blive boende og ikke skal flytte videre til andre boformer eller træningssteder. Flytning er meget belastende for denne handicapgruppe.

Frøjkgården træner de unge til et mere selvstændigt og værdigt liv.

Personalet

Frøjkgårdens personale har en bred erfaring, hvor fagligheden prioriteres højt. Dette gælder ikke bare deres formelle uddannelse men også deres arbejdserfaring inden for psykiatri, hjerneskade og autismeområdet. Der er ansat pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut og en sygeplejerske. Personalet undervises jævnligt og der vil være ekstern supervisor tilknyttet.
Frøjkgården gør brug at eksterne eksperter inden for autismespektret, som for eksempel psykolog og psykiater.

​Projektets bagland

Der er dannet en bestyrelse for bofællesskabet. Se bestyrelsens sammensætning.

Der er dannet en Vennekreds bag Frøjkgården. Det er gratis at være med i Vennekredsen, samt at modtage "Nyhedsbrevet" fire gange om året. Kontakt lederparret, hvis du ønsker at være med i Vennekredsen. Frøjkgården er medlem af landsforeningen Kristelig Handicapforening.

Landsforeningen for autisme i Ringkøbing amt bakker projektet op.

Dagligdagen

Udgangspunkt i det ovenfor beskrevne når det gælder pædagogik og indhold. Der vil i dagligdagen satses på en videre udvikling i daglige færdigheder med rent praktiske gøremål, samt træning i sociale færdigheder, både på Frøjkgården og uden for bofællesskabet. Med henblik på at skabe en så værdig, indholdsrig og god hverdag som muligt for den enkelte.


Hver beboer har to kontaktpersoner.


Vores hensigt er, at alle skal ud af huset i nogle timer om dagen. Det kan f.eks. være skåne-, flex- eller almindeligt job. Der kan også blive tale om jobtræning eller jobprøvning.

​Fritiden

I bofællesskabet deltager alle beboere i pligter angående madlavning og rengøring. Hertil kan der ydes støtte og vejledning.


Der er to fælles køkkener og fælles dagligstue. Der er mulighed for, at man selv kan tilberede sit måltid i lejligheden. På stedet er der adgang til en computer, fjernsyn, avis m.m. Der er fælles fritidstilbud på stedet. Det er alt fra træningsprogrammer, underholdning, foredrag til hygge. Her vil der være en hjælpende hånd fra personalet. Der kan også blive skabt kontakt til en aktivitet uden for bofællesskabet med hjælp fra en pædagog, hvis det er nødvendigt.

Her ligger Frøjkgården​

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke